Ondernemende Professional

Ik werk vanuit mijn kracht als ondernemende professional.

Dat wil zeggen dat je voor de opdrachten die je mij toevertrouwt kunt rekenen op betrouwbaarheid, betrokkenheid, bewuste en strategische keuzes met de nodige creativiteit. Soms een beetje anders, maar altijd met een gezamenlijk resultaat.

 

Waar kun je mij voor inzetten?

Officemanagement

  • Managementondersteuning in het maken van afspraken, agendabeheer, contacten beheren, verslaglegging + acties opvolgen/bijhouden, (jaar)planningen maken.
  • Organiseren van inspirerende interne en externe events, zoals vergaderingen, teambijeenkomsten.
  • Voorbereiden van presentaties.
  • Orde en structuur aanbrengen in chaos of wanorde, bijvoorbeeld archivering.

Communicatie

  • Coaching on the floor / sparringpartner zijn voor medewerkers.
  • Sparringpartner zijn voor het management in visie en missie en het uitdragen daarvan.
  • Facilitator zijn.
  • Inzetten van de juiste communicatiemiddelen en teksten schrijven van uit de visie en missie van de organisatie, brochures, flyers, websiteteksten, nieuwsbrieven, jaarverslagen, vacatureteksten.
  • Faciliteren van een strategische communicatieplan.
  • Onderzoek doen naar effectiviteit van interne communicatie.

Ontzorgen & Mogelijk maken: Dan ben je bij mij aan het juiste adres!

Enkele werkzaamheden: managers, directies en projectleiders assisteren, informatiestromen verwerken (o.a. agendabeheer, telefoon, post, e-mail), vergaderingen verzorgen (voorbereiden, notuleren en afhechten), projectmanagement, (interne) communicatie, adviseren en wat nog meer ter tafel kan komen. Dit kan op locatie, maar ook virtueel.

Ik ben graag een sparringpartner om tot heldere doelen te komen. Mijn kracht is dat ik vaak aan een half woord (lees kaders en speelruimte) genoeg heb om een klus te klaren.